понедељак, 22. септембар 2014.

Обележен Онлајн дан

Празник који смо први пут обележили ове године једва да је мало старији од наших најмлађих ђака. Светски Онлајн дан (One Web Day) прославља се од 2006. године као дан када се слави демократичност и доступност интернета, промовише укључење што већег броја људи и дели брига и одговорност за будућност интернета.
У прославу Онлајн дана може да се укључи тако што организације, удружења и појединци бирају неку од активности коју организатори из Америке предложе, али може и организацијом сопствених активности којима се популарише укључење на мрежу и активан стваралачки однос према интернету.
Обележавајући први пут овај празник, наша школа је припремила своју активност: пригодну радионицу и промоцију Клуба читалаца у новом издању као вид активног укључења на мрежу у функцији учења и неговања критичког мишљења и читалачких навика. Кроз радионице је прошло 10 одељења ученика млађег узраста и 6 одељења ученика старијег узраста. 
Током радионице ученици су освестили какав је њихов однос према интернету, активан или пасиван, на нивоу конзумирања или стварања, одређујући свој ниво на којем се у виртуелном свету налазе. Посебно је наглашена етичка категорија и услови под којима малолетни ученици могу приступати  популарним веб-сервисима. У оквиру радионице спонтано су покренуте дискусије о етичком коришћењу интернета, плагијатима и интернет-криминалу.

.

Улазница и пасош за дигитални свет - имејл и Клуб читалаца

.
Као улазница за улазак у свет дигиталног ученицима је указано на имејл који углавном морају да имају да би на интернету стварали. Будући да су малолетни, своје имејл адресе могу да имају искључиво преко родитеља и школе. Као прва дигитална земља у којој ће боравити у свету дигиталног ученицима је промовисан и понуђено укључење у рад Клуба читалаца. Зато су заинтересовани добили папир са обавештењем родитељима о постојању безбедног школског налога и понудама Клуба, који ученици и родитеље треба да размотре и родитељ да потпише да би ученику могла бити креирана школска електронска адреса и да би кренули на путовање по земљи Клуб читалаца.
За ову прилику креирана је и реклама за Клуб читалаца у једном од веб-алата.


петак, 19. септембар 2014.

Читањем и писањем до критичког мишљења

Шта је добар методичар, показале су нам колегинице учитељице Бранка Радовановић, Оливера Самарџић, Мира Карановић и Наталија Ковачевић на данашњем предавању у школској библиотеци о семинару Читањем и писањем до критичког мишљења.

Евокација, разумевање, рефлексија


У свега сат и по времена колегинице су успеле да:

  •  пренесу основне теоретске поставке овог светског педагошког пројекта и покрета (Reading and Writing for Critical Thinking Project - RWCT) који је за наше услове прилагодио Центар за интерактивну педагогију;
  • уведу нас у проверен методички поступак - структуру наставног процеса коју чини е в о к а ц и ј а - р а з у м е в а њ е   -  р е ф л е к с и ј а (ЕРР структура) на којем се цео теоријски концепт заснива;
  • представе најчешће и најефикасније технике које се могу користити у ЕРР наставној структури: техника грозда, чинквина, бацање коцке, инсерт-техника, мозгалице, групна ротација, испремаштана реченица, читање у пару, писање за себе;
  • прикажу своје практичне радове у фази примене сазнања са семинара: наставне припреме и опис тока часа са демонстрацијом резултата рада. 
При свему томе, семинар су похађале пре седам година, једном се састале пре данашњег излагања, а изгледало је као да су недавно биле на семинару и да су се данима усаглашавале и вежбале. остало је времена и за дискусију, кафу и нове идеје о примени на нивоу школе при чему би ове четири учитељице биле ментори заинтересованима.


 Излазна карта


Једна од техника коју су нам поменули јесте и излазна карта на којој ученици на крају часа, излазећи из учионице вреднују час, уносећи ознаку уз судове који су припремљени по одређеним критеријумима, на пример по томе колико је данас научио. 
На фиктивној излазној карти после овог предавања верујем било би мало знања, али оних темељних, општих. Понудиле су нам јасне и чврсте оквире  које у наредном периоду можемо попуњавати конкретним садржајима, мало уз приручник о ЧПКМ и примере, мало уз њихову несебичну помоћ.
Презентација са предавања, наставне припреме и резултате са одржаних часова по овом моделу поставићемо у базу знања школске библиотеке. 

понедељак, 01. септембар 2014.

Свечани пријем првака


1.септембра 2014. у нашој школи је организован свечани пријем првака.
За 102 првака и њихове родитеље поздравни говор је одржала директорка школе Сњежана Фодора. Свечани програм су припремиле учитељице са четвртацима који су претходне школске године завршили четврти разред. Пред бројном публиком потрудили су се да кроз песму и глуму  малишанима улепшају овај за њих посебан дан.
 Прваци су поносно ушли у своје учионице и сели у ђачке клупе. Ту су се упознали са својим учитељицама и добили пригодне поклоне добродошлице, свеске и оловке.
Нову генерацију првака који ступају у школске клупе , кроз свет знања, игре и дружења  повешће од септембра учитељице Станка Сантрач, Леонора Ненадов, Бранка Радовановић и Наталија Ковачевић.
Нашим првацима желимо срећан почетак школовања и надамо се да ће заволети школу и много тога научити.


                                     
                                       

Почетак школске 2014/2015. године

Број одељења

Школска 2014/ 2015. година почела је 1. септембра. У школу је уписано четири одељења ученика 1. разреда, а ученици 5. разреда распоређени су у четири одељења, уместо у три колико је било одељења 4. разреда претходне године.
У свим разредима постоје четири одељења, осим у 4. и 8. разреду. Школа ове године има 30 одељења и 760 ученика.

Персоналне промене

Повећање броја одељења изазвало је и мање персоналне промене и промене послова. Учитељица Наталија Ковачевић из целодневног боравка прешла је у наставу и води 1. разред. Неколико часова немачког језика држи наставница Слађана Баљ. Наставница техничког и информатичког образовања Мирјана Којић добила је часове у другој школи, па је на њено место дошао наставник техничког и информатичког образовања Зоран Жигић. Наставница физике Даниела Мијатовић држи 2 часа физике, а наставница српског језика Оља Нађ примљена је за 2 часа грађанског васпитања. Наставница математике Бојана Медан има пуну норму часова математике.

Смањење администрације

Министарство просвете најавило је рад на смањењу школске администрације. За почетак је донело Стручно упутство о начину израде школске документације које администрацију не смањује, али у објашњењима дозвољава извесну флексибилност, препоручује да се подаци не понављају из документа у документ, саветује да се бирократизација избегава, разјашњава шта треба да садрже поједини документи итд.

Штрајк Уније синдиката просветних радника

Иако је Министарство просвете током лета најавило промене кровног закона о образовању и увођење платних разреда, првог дана школе Унија синдиката просветних радника Србије, којој припада највећи број запослених штрајковала највише због најава смањења плата свим запосленим у државном сектору. Тим поводом неколико запослених школе учествовало је у демонстрацијама у Београду са општинским одбором овог синдиката.