недеља, 26. јануар 2020.

Активности за подршку свим ученицима-диференцијација наставе - обука

У четвртак 26. децембра 2019. у ОШ „Свети Сава“одржана је обука у виду полудневне радионице са темом ,, Активности за подршку свим ученицима-диференцијација наставе“. Садржај обуке је повезан са новим приступом у реализацији програма наставе и учења усмереног на образовне исходе и развој ученичких компетенција. Циљ радионице је оснаживање за планирање и реализацију диференциране наставе која подржава учење и напредовање све деце. Присутни су имали прилику да уоче значај и повежу стилове учења и индивидуалне разлике међу ученицима са диференцираном наставом. Вођен је разговор о стратегијама за диференцијацију садржаја, процеса и резултата, повезиваности исходи са активностима. На крају су имали прилику да на основу описа одељења направе план наставе и практично примене све што су научили. Радионици је присуствовала Весна Јовицки просветни саветник.            Водитељ радионице је била Бранка Радовановић саветник-спољни сарадник.

Нема коментара:

Постави коментар