Летописци

Тимско уредништво

За онлајн летопис школе и за годишњак задужен је Тим за представљање рада школе и школски летопис.


  1. Славица Јурић, школски библиотекар - администратор блога (летописа) брине о структури, изгледу, стандардизацији ознака, квалитету прилога и техничкој обуци аутора
  2. Гордана Вујовић, наставница српског језика - коадминситратор блога сарађује са наставницима и објављује прилоге везане за предметну наставу, усаглашава цео уреднички тим
  3. Сњежана Фодора, директор школе - аутор записа о општим школским темама
  4. Оливера Самарџић, учитељица - аутор прилога везаних за разредну наставу
  5. Драгана Менчик, учитељица - аутор прилога о темама из разредне наставе, контак-особа за радијске медије
  6. Драган Прпа, школски психолог - аутор прилога о ученицима, контакт-особа за телевизијске медије
  7. Ксенија Суђић, наставница српског језика - аутор прилога са темама из предметне наставе, контакт-особа за штампане медије
  8. Предраг Вајагић, наставник српског језика - аутор прилога из области културног и јавног живота школе, главни уредник годишњака


Нема коментара:

Постави коментар