петак, 19. април 2024.

Огледни часови српског језика у разредној настави

У оквиру школског пројекта Лектира онлајн у разредној настави, постављамо занимљиве наставне материјале, углавном задатке диференциране на три нивоа тежине, а истовремено један од часова домаће лектире буде огледни или угледни час. Час вреднују присутни наставници и стручни  сарадници, као и ученици, а учитељица која је одржала час самовреднује свој рад. Преипреме за огледне и угледне часове постају део репозоторијума огледних и угледних часова на сајту школске библиотеке и тако доступне и широј јавности.

Школске 2023-24. у оквиру пројекта огледне/ угледне часове одржале су ове учитељице на следеће теме:

  1. Андерсенове бајке -  30. новембра 2023 - Бранка радовановић 2-3
  2. Доживљаји мачка Тоше - 21. марта 2024 - Драгана Менчик, 3-3
  3. Савремене приче за децу - 4. априла 2024 - Бранка Радовановић, 3-3
  4. Изабране сликовнице - 19. априла 2024 - Добрила Борковић, 1-2.
На основу вредновања и опсервација наставника и стручних сарадника учесника пројекта изводе се закључци које улазе у извештај, а суштински циљ јесте да идеје и иновације било ког нивоа (садржајне, технолошке, методичке итд) са огледних часова постану пракса и осталих наставника. Већ у оквиру огледних и угелдних часова видно је да се неке технике или средства са часова понављају и примењују на часовима  јер су их колеге процениле као ефикасне и добре.  

Вредне руке ученика 3-3 на огледном часу лектире о мачку Тоши


О омиљеним сликовницама - ученици 1-2 у школској библиотеци 


Ученици 2-3  бирају ниво тежине задатака: рози, зелени или плави листић


Нема коментара:

Постави коментар