петак, 31. јануар 2020.

Награђени радови на Светосавском темату 2020.

Овогодишњи Светосавски темат посвећен је Милутину Миланковићу - 140 година од рођења, 110 година од доласка у Београд.

Ликовни конкурс од 1. до 4. разреда

Прво место - групни рад ученика 4-3 (Сара Гламочанин, Лара Сушац, Ђаковић Марко, Рађеновић Дуња).


Миланковићев зидни календар је оригиналан рад који не личи на понуђене форме календара данас. Дванаест тематских цртежа представљају истовремено месеце у години и слике из живота научника.

Друго место - Мариа Бујак 2-1


Календар на садржајан начин приказује симболе, детаље из Миланковићевог живота и рада. Рад је маштовит, допадљив, уредан и аутентичан.

Треће место - Итана Дринчић 1-3

Рад је уредан, педатан и показује да је разумела на који начин је учио Миланковић, шта га је заокупљало и о чему је размишљао. Рад одговара узрасту детета.


Литерарни конкурс од 1. до 4. разреда


Награђени радови на аутентичан начин дају одговор на тему, одговарају узрасту ученика те указују на самосталност у раду.

Прва награда: Зоран Дробац 4-2

У стиху је изразио особеност Миланковићевог учења, који учи у природи, у „школи без зидова“ док он данас учи из књига. Поштовао је све елементе песме и похвално је то што је успео да у целој песми изрази риму. Стихови су језички исправни, мисаоно широки и зрели за узраст.

Друга награда - Анђелија Стојисављевић 4-3

Инспирисана оним што је сазнала о Миланковићу , успела је да на оригиналан начин, својим речима, користећи форму питања и одговора изрази свој доживљај живота и рада младог научника. Реченице су јасне, језички исправне и засноване на чињеницама из грађе о Миланковићу.

Трећа награда - Стефан Радош 4-2

Исцрпно, јасно и језички исправно заокружио мисли у стиху. Успео је да изрази кључне ствари из живота младог Миланковића.Поштовао је све елементе песме.

На задате теме из ове области изабран је само један рад јер остали радови нису одговарали критеријумима.

  

Свет око нас / Природа и друштво


Тема - Чему се у природи чудио мали Милутин, а чему се чудим ја

Прво место - групни рад ученика 3-2 (Лена Радовановић, Вања Телебак, Марта Ерцег, Јован Пећанац, Стефан Бјељац)

Кроз цртеж и текст дат је одговор на тему.

недеља, 26. јануар 2020.

Активности за подршку свим ученицима-диференцијација наставе - обука

У четвртак 26. децембра 2019. у ОШ „Свети Сава“одржана је обука у виду полудневне радионице са темом ,, Активности за подршку свим ученицима-диференцијација наставе“. Садржај обуке је повезан са новим приступом у реализацији програма наставе и учења усмереног на образовне исходе и развој ученичких компетенција. Циљ радионице је оснаживање за планирање и реализацију диференциране наставе која подржава учење и напредовање све деце. Присутни су имали прилику да уоче значај и повежу стилове учења и индивидуалне разлике међу ученицима са диференцираном наставом. Вођен је разговор о стратегијама за диференцијацију садржаја, процеса и резултата, повезиваности исходи са активностима. На крају су имали прилику да на основу описа одељења направе план наставе и практично примене све што су научили. Радионици је присуствовала Весна Јовицки просветни саветник.            Водитељ радионице је била Бранка Радовановић саветник-спољни сарадник.