среда, 12. јун 2019.

Припрема за полазак у 1. разред


У оквиру сарадње с породицом Тим за сарадњу са локалном заједницом осмислио је предавање за родитеље будућих првака.
Тема родитељског састанка је припрема будућих првака пред почетак школске године. Након уписа деце у нашу школу, родитељи су обавештени о потреби једног разговора са психологом. 
Састанку су присуствовале учитељице будућих првака, тему је реализовао психолог Драган Прпа.

На предавању је детаљно представљено како будући првак треба да је припремљен за полазак у школу. Наравно , није обавезан да уме да чита , пише, рачуна.
Најважније је развијати самосталност у хигијенским навикама, сналажењу у простору, орелаз преко улице ( пут од куће до школе ), у комуникацији. Развијање графомоторике не подразумева само графомоторику руке, него координацију покрета целог тела. По речима психолога, координација се развија слободним покретима у природи, дечјим играма, играма лоптом. Боравак у природи и самостално слободно дечје истраживање сопствених могућности је најбољи начин осамостаљивања деце. Једна од најсложенијих самосталних радњи деце је, врло често помињано, везивање пертли. 
Полазак детета у школу школу је веома значајан догађај за целу породицу. Бригу свих чланова породице деца осећају, њихово узбуђење је јако велико. Надамо се да овим разговором можемо да помогнемо целој породици да срећни и насмејани дочекају почетак школске године.


Испред Тима за сарадњу с локалном заједницом 
Анкица Дамјанов 

понедељак, 3. јун 2019.

ИЗЛЕТ: БАЧ – СЕЛЕНЧА

У сарадњи са родитељима Кристином и Слободаном Соро, 3. јуна 2019.год. је за ученике 3-1 организован излет у Бач и Селенчу као вид амбијенталне наставе, а у циљу остваривања
наставних садржаја народне традиције и природе и друштва .

У Бачу смо посетили фабрику ЦТК „Тектона“ која се бави производњом амбалаже од дрвета. Упознали смо све делове процеса фабричке производње од обраде трупаца, па до завршних производа њиховог паковања и складиштења.

Обишли смо средњовековну тврђаву у Бачу, споменик културе којим се Бач поноси.

Упознали смо историјат тврђаве, попели се у чувену Дон Жон кулу, разгледали археолошку поставку и осетили дух прошлих времена.

У оближњем селу Селенча, највећем произвођачу метли у Србији, посетили смо метлару „Трусина“ . Власници метларе су нам показали процес производње метли, од припреме материјала: скупљања сирка и његовог класирања и чишћења ,па до сечења, везивања, уградње дршке, шивења...

Ученици су имали прилику да и сами учествују у неким операцијама израде метли. Видели су и научили да се остаци материјала не бацају, него да се искористе за нови производ.
Сазнали су и како радионице прерастају у фабрике.

На овај начин обрадили смо и повезали наставне садржаје „Материјали“ (природа и друштво) „Некад занатлија- данас индустрија“ (народна традиција) и заокружили носећу наставну тему:занати. Обиласком древне тврђаве, утврђени су наставни садржаји из области Наше наслеђе

Ученици су добили задатак из српског језика да напишу извештај о овом излету . На крају је за наше одељење у ресторану „Слован Селенча“ организован ручак. Са овог кратког и садржајног, едукативног излета вратили смо се задовољни и пуни утисака.

Овај догађај је показао да на врло лак начин може да се оствари сарадња школе, родитеља, деце и успешних привредника. Оставиће и велики утицај на образовање деце и на њихово схватање да у животу може да успе свако ко вредно ради и уме да на време пронађе свој теленат.

И за следећу школску годину, у сарадњи са родитељима у одељењу 3-1 заједно планирамо нове активности.

Учитељица Јасмина Васојевић

Промоција хуманих вредности

Волонтери Црвеног крста су у нашој школи реализовали пројекат „Промоција хуманих вредности“. Пројекат, чији је циљ смањење насиља међу младима кроз побољшану комуникацију, решавање конфликата мирним путем и поштовање различитости, реализован је, кроз шест наставних тема, у 3-1 одељењу. Деца су била веома заинтересована и активно су учествовала у свим радионицама.

Научили су како да овладају социјалним вештинама и да искуства стечена на радионицама примене у стварном животу.