петак, 12. јун 2015.

Завршна приредба на словачком језику

    Приредба из словачког језика била је у јуну тема Словачки језик богатство, чаролија и комуникација. Највеће богатство сваког народа је матерњи језик. Треба га слушати,учити отворити своје срце и схватићемо колико је значајан и драгоцен. Ученици који похађају наставу словачког језика са елементима националне културе приредили су приредбу за своје родитеље. Презентовали су шта су научили на часовима словачког јеzика. Колаж рецитација, бројалица, загонетки, пословица, народних песама.Ученици трећег разреда свирали су песме на фрулама. Приредба је била посвећена Људовиту Штуру, кодификатору словачког језика. Ученике је на хармоници пратио др Мирослав Черни. Родитељи су их наградили богатим аплаузом.                                                                             


    Koncoročný program zo slovenského jazyka bol v júni. Názov programu bol Jazyk bohatsvo, čaro a komunikacia. Najvčším bohatstvom každého národa je materinský jazyk. Treba sa započúvať, učiiť sa ho, otvoriť svoje srdce pochopíme aký je nadherný a drahocený.žiaci.ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry poriadali program pre svojích rodičov. Prezentovali časť s toho čo sa naučili na hodinách. Striedali sa vyčítanky, hádanky, príslovia, porekadlá, básne, piesne. Ziaci tretieho ročníka odohrali piesne na hudobných nástrojoch.Program bol venovaný aj kodifikatorovi slovénského jazyka-Ľudovitovi Štúrovi. Rodičia žiakov odmenili bohatým potleskom.

Марија Шулц, наставница словачког језика

Нема коментара:

Постави коментар