уторак, 20. децембар 2022.

Седмица огледних часова

Огледни и угледни часови прописани су Правилником о сталном стручном усавршавању као један вид стручног усавршавања на нивоу установе већ 7 година. У нашој школи је било покушаја одржавања, али су последњи и прави огледни часови одржани пре 20 годину у склопу вежбаонице семинара о активном учењу. 

Школске 2022-23. године колегинице које су у међувремену стекле педагошка звања Бранка Радовановић - педагошки саветник, Славица Јурић - самостални педагошки саветник, иницирале су и огледне часове у разредној настави у оквиру мини-пројекта у којем се домаћа лектира обрађује на нов начин. 

  1. Дигитализује се лектира и сви наставни материјали и истраживачки задаци постављају на сајт Лектира онлајн што је са предметном наставом већ урађено у оквиру Школског развојног плана за шта је задужена библиотекарка Славица Јурић; 
  2. Један од часова домаће лектире учитељ који је припремао материјале бира да реализује као огледни или угледни час, поштујући процедуре које огледни/ угледни час подразумева, а које су описане на сајту библиотеке где се прилажу припреме и презентације таквих часова. 
Крајем првог полугодишта, одржана су три огледна часа, стидљиво, несигурно, са стегнутим ученицима јер нису навикли да имају више посетилаца током часа, али, све у свему, успешно и вешто јер су у питању учитељице ентузијасти са искуством.
  1.  У 4. разреду учитељица Добрила Борковић реализовала је час систематизације нове домаће лектире драмска бајка "Пепељуга" А. Поповића 12. децембра 2022.. На часу су ученици приказали особености позоришне уметности на занимљив начин. Обично се последњи час лектире користи да се драматизују делови. Овај пут ученици су приказали цео процес постављања драмског текста на сцену. По групама или појединци учествовали су у: осмишљавању сцене, музике и звука, аудицији, премијери, избору костима и шминкању... Све су нам то приказали, носећи свако своју улогу, а учитељица је била режисер.
  2. У 3. разреду учитељица Јасмина Васојевић реализовала је час систематизације лектире Песме Душана Радовића 14. децембра 2022. Ученици су кроз разговор, игрице, игре речи и показали шта знају о Душану Радовићу и његовим песмама за децу којим су се бавили  на часовима, часу одељењског старешине у претходном периоду. 
  3. У 2. разреду је учитељица Драгана Менчик обрађивала кратке народне умотворине 20. децембра 2022. Ученици су поновили шта знају о народним умотворинама, а затим решавали наставне листиће по нивоима бавећи се кратким врстама. 
Глумци на премијери чекају, остали су публика - IV 2

 
Ученици представници група решавају квиз преко паметне табле - III 1

 
Задаци за диференцирани рад на 3 нивоа - II 3

 
На свим часовима урађено је вредновање попуњавањем евалуационих листића:
  • присутни наставници и сарадници 
  • ученици
  • наставник реализатор - самовредновање
Листићи су обрађени, анализирани и на посебном састанку урађена сумарна анализа, о чему је извештај написала педагошкиња Ксенија Краљ. Уочени организациони проблеми реализације огледних часова, све сугестије и предлози размотрени су и биће отклоњени или примењени у другом полугодишту када ће сваки од учитеља имати још по један час. 

известила Славица Јурић 

Нема коментара:

Постави коментар