понедељак, 25. март 2024.

Позитиван и негативан утицај човека на животну средину

Чувари природе су током месеца марта били укључени у активности истраживања деловања људи у непосредном окружењу као што су улица у којој живе, центар града, обала реке, локални паркови и зелене површине. На овај начин ученици би требало да упознају заштићене локалне природне вредности, развију свест о значају одрживог коришћења природних ресурса и сопственој одговорности по локалну животну средину.
Задатак је био да ученици изаберу локацију у непосредном окружењу која се посматра, записује затечено стање, фотографише, израде фотографије и затим направе радове у облику презентација или плаката. Учествовали су ученици свих 6. разреда који похађају слободну наставну активност Чувари природе. Самостално су изабрали локацију, утврдили позитиван односно негативан утицај човека у свом окружењу и направили своје виђење ситуације.
Настали су многобројни радови у облику различитих паноа и презентација. Ученици су на часу презентовали своје радове, међусобно коментарисали и дискутовали колико је виђење ситуације адекватно, алармантно или можда сувише лично и шта би могли даље учинити. Тако су и настале наше поруке понашања у природи у облику еколошких заповести.
Сврха активности је да ученици стекну кључне компетенције из области очувања животне средине и биодиверзитета, како би разумели узроке и последице различитих природних феномена и промена под дејством човека и предложили сврсисходне, алтернативне начине деловања и понашања.
Неке од радова погледајте на фотографијама, а све их можете видети изложене у простору школе.

Подносилац извештаја : Мирјана Шијаков

Нема коментара:

Постави коментар